Smartpay โปรแกรมเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคล

฿55,000.00

Smartpay โปรแกรมเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคล ที่รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แสกนใบหน้า ทาบบัตร และสามารถใช้งานได้พร้อมกันแบบหลายผู้ใช้

คุณสมบัติ

ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านค่าแรง ด้วยการคำนวณค่าล่วงเวลา ขาดงาน และภาษี ประกันสังคม เงินกองทุน ให้อัตโนมัติ

ทำให้ได้รับข้อมูลการขาดงาน มาสาย และค่าทำล่วงเวลาในแต่ละวันได้ เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ช่วยให้การคำนวณค่าแรงพนักงาเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ทั้งสถิติการลา การทำล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้ สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ พร้อมบันทึกวันเวลา ที่เข้าใช้และออกจากระบบ

เหมาะกับธุรกิจทั่วไป สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า

รายละเอียด

Smartpay โปรแกรมเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคล ที่รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แสกนใบหน้า ทาบบัตร และสามารถใช้งานได้พร้อมกันแบบหลายผู้ใช้

คุณสมบัติ

ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านค่าแรง ด้วยการคำนวณค่าล่วงเวลา ขาดงาน และภาษี ประกันสังคม เงินกองทุน ให้อัตโนมัติ

ทำให้ได้รับข้อมูลการขาดงาน มาสาย และค่าทำล่วงเวลาในแต่ละวันได้ เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ช่วยให้การคำนวณค่าแรงพนักงาเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ทั้งสถิติการลา การทำล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้ สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ พร้อมบันทึกวันเวลา ที่เข้าใช้และออกจากระบบ

ความสามารถบางส่วน

สามารถออกรายงานได้ทั้งบนหน้าจอ พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ หรือส่งออกเป็น EXCEL , Html ,Text ,SQL

สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้ทั้งข้อมูลในระบบบุคคล เช่นข้อมูลพนักงาน ฯลฯ ระบบบันทึกเวลา เช่น ใบลา ใบเปลี่ยนกะ ใบขอโอที  ระบบค่าแรง เช่น รายได้อื่น รายหักอื่น

สามารถประมวลผล ซ้ำได้ โดยไม่มีปัญหา

ใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเวลา  สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเวลา ทั้งแบบสแกนลายนิ้วมือ บัตรสัมผัส เครื่องควบคุมประตู ทุกชนิดทุกยี่ห้อ ที่สามารถส่งข้อมูลการบันทึกเวลาออกเป็นไฟล์ได้ ไม่จำกัดรูปแบบ และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเวลาหลายแบบ หลายรุ่น หลายยี่ห้อได้ โดยโปรแกรมจะค้นหารูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งตัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ออกให้อัตโนมัติ

ระบบบริหารงานบุคคล(Human Resource) ประกอบด้วย

 เก็บข้อมูลพนักงานอย่างละเอียด พร้อมทะบียนลูกจ้าง รายงานรายละเอียดพนักงาน หนังสือรับรองเงินเดือน  หนังสือรับรองการทำงาน หมายเลขแฟ้มประวัติพนักงาน มีฟังก์ชั่นในการค้นหา พนักงานที่สะดวกรวดเร็ว

 • เก็บไฟล์รูปพนักงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ออกบัตรพนักงานได้ทันทีจากโปรแกรม โดยมีรูปแบบบัตรให้เลือกหลายชนิด การเก็บรูปภาพพนักงาน ไม่จำเป็นต้องระบุเป็นคนๆ โปรแกรมสามารถค้นหารูปภาพได้เองอัตโนมัติ
 • รายงาน อัตรากำลังคน ตามแผนก แสดงป็นชายหญิง และประเภทรายวัน รายเดือน อัตรากำลังตามอายุงาน และรายงานจำนวนการเปลี่ยนแปลงเข้า ออก
 • ลงข้อมูลได้ทั้งที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่จริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งสามารถนำมาใช้พิมพ์ ซองจดหมายส่งถึงพนักงานได้
 • วันเดือนปีเกิด วันที่เข้างาน วันพ้นทดลองงาน วันที่ออก บันทึกช่วงทดลองงาน บันทึกการออกจากงาน   พร้อมรายงาน พนักงานเข้าใหม่ พนักงานออก พนักงานที่จะพ้นทดลองงาน พนักงานที่เกิดประจำเดือนต่างๆ
 • บันทึกข้อมูลการศึกษา วุฒิ สถานที่ศึกษา สาขาที่ศึกษา เกรดที่ได้ ปีที่จบ สามารถค้นหา พนักงานตามวุฒิการศึกษาต่างๆได้ และรายงานอัตรากำลังตามวุฒิการศึกษา
 • ประวัติการผ่านงาน สถานที่ทำงานเดิม ตำแหน่ง เงินเดือน ผุ้ติดต่อได้ เบอร์โทร.ช่วงระยะเวลาที่ทำ ข้อมูลผู้ค้ำประกัน ที่อยู่โทรศัพท์ ข้อมูลผู้ติดต่อได้ ที่อยู่ โทรศัพท์
 • ประวัติการฝึกอบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม หลักสูตรการอบรม ระยะเวลาอบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม อบรมในหรือต่างประเทศ ผ่านการอบรมหรือไม่ สถาบันที่จัดอบรม พร้อมรายงานการฝึกอบรมตามมาตราฐาน การจัดการงานบุคคล บันทึกข้อมูลการประเมินผล การออกใบเตือน บันทึกการชมชย ลงโทษ
 • กำหนดโครงสร้างได้ ไม่จำกัด ตามสาขา ส่วน ฝ่าย แผนก แผนกย่อย ตำแหน่ง , ศูนย์ต้นทุน, Job cost และแยกสาขายื่นประกันสังคม สาขายื่นภาษี ให้ต่างจากสาขาตามสังกัดได้
 • เก็บบันทึก การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน ที่สำคัญ เช่นการโอนย้ายสังกัด ฝ่ายแผนก สาขา การปรับค่าแรง การเปลี่ยนประเภทพนักงาน ซึ่งสามารถเรียกดูและแก้ไขได้ พร้อมระบบป้องกันการลบข้อมูลพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาติ
 • รายงาน สำหรับส่งหน่วยงานประกันสังคม เช่น แจ้งรับ แจ้งขึ้นทะเบียน แจ้งออก ผู้ประกันตน ของบัตรรับรองสิทธิ ขอสงเคราะห์บุตร
 • รองรับการเก็บบันทึกภาพเอกสาร ใบลา ใบเตือน สามารถแสกนภาพใบลา ใบเตือนเพื่อเก็บเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบได้
 • ระบบรับรอง และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน ก่อนให้มีผล เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกรายการ สำหรับข้อมูลที่สำคัญ เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร เลขบัตรประชาชน ค่าแรง และการเพิ่มพนักงานใหม่ ลบพนักงาน

ระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) ประกอบด้วย

         รายงานชนิดต่างๆ เกี่ยวกับ การเข้าทำงาน ขาดลามาสาย ทำล่วงเวลา ซึ่งแสดงข้อมูล ทั้งหมดได้บนรายงานเดียว และมีทั้งแบบ ภาพรวมเป็นแผนก และสรุปรวมรายบุคคล และแบบแจกแจงเป็นแต่ละวัน และแบบทะเบียนประจำงวด พร้อมยอดสะสมทั้งปี

 • รายงานการลงเวลาพนักงาน เพื่อช่วยแยกพนักงานที่ไม่ได้ลงเวลา หรือลืมรูดบัตร แสกนนิ้วมือออกมา ให้ตรวจสอบโดยง่าย
 • รายงานการทำงานล่วงเวลา เพื่อ ตรวจสอบการคำนวณค่าแรง และ เปรียบเทียบเพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การกำหนด กะ /กลุ่มการทำงาน ใส่เวลาเข้าออกงาน เวลาเริ่มมาสาย เวลาเริ่มทำงานล่วงเวลา เวลาพักช่วงต่างๆ ระหว่างกะ เพื่อนำไปคำนวณเวลาขาดงานจริงๆ กรณีมีการมาสายหลังเวลาพัก หรือออกก่อนเวลาพัก โดยไม่จำกัดจำนวนกะ/กลุ่มการทำงาน รองรับกะการทำงานแบบข้ามคืน
 • ปฎิทินการทำงานและวันหยุด แบบ กราฟฟิก สำหรับกะ/กลุ่มการทำงาน ช่วยให้การจัดการด้านข้อมูลตารางการทำงานเป็นไปโดยสะดวก รองรับการหมุนกะอัตโนมัติ  และ รองรับการจัดกะที่พนักงานมีสิทธิเข้าได้ สำหรับระบบค้นหากะอัตโนมัติ
 • รองรับการกำหนดอัตรา T. สำหรับพนักงานแต่ละประเภท รายวัน รายเดือน ในประเภทวัน ทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดประจำปี โดยรองรับการทำล่วงเวลาก่อนเข้างาน
 • การกำหนดประเภทการขาดลามาสาย จำนวนวันที่อนุญาติให้ลาได้สูงสุดในแต่ละประเภทการลา โดยที่ยังไม่มีการหักค่าจ้าง
 • รองรับการคำนวณโอทีทั้งแบบอัตโนมัติ จากเวลาเริ่มโอทีของกะ และแบบที่ต้องขออนุมัติทำล่วงเวลา (โปรแกรมจะคำนวณทำล่วงเวลาให้  ไม่เกินจำนวนชั่งโมงที่ให้อนุญาติไว้ ) โดยกำหนดได้เป็นรายบุคคล และกำหนดโอทีได้ทั้งแบบ ตามอัตราแรง ตามประเภทวัน ประเภทพนักงาน หรือแบบอัตราคงที่ หรือแบบเหมา
 • สามารถลงเวลาทำงานแบบคีย์ข้อมูลเข้า กรณีพนักงานลืมรูดบัตร หรือไม่ได้ใช้เครื่องรูดบัตร ซึ่งสามารถนำมาใช้เปิดดู และแก้ไขข้อมูลเวลาเข้าออกงาน ของพนักงานแต่ละคนได้ โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณ ขาดงาน มาสาย โอทีให้ทันที ไม่ต้องประมวลผลใหม่
 • การลงเวลาทำงานจากเครื่องรูดบัตร และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับเครื่องได้ทุกยี่ห้อ
 • รองรับการประมวลผลแบบค้นหากะอัตโนมัติ และการประมวลผลแบบกำหนดกะไว้ล่วงหน้า และหมุนกะอัตโนมัติ แก้ไขกะเป็นวันๆ
 • รองรับการบันทึกการลา ได้หลายชนิดในหนึ่งวัน และใส่ข้อมูลเป็นชั่วโมง นาที และนำไปใช้ร่วมในการคำนวณเบี้ยขยัน
 • รองรับการกำหนดสิทธิการลา ได้ตามรายบุคคลในแต่ละชนิดการลา หรือกำหนดแบบรวม
 • รองรับการคิดเงินพิเศษ ตามชั่วโมงการทำงาน การให้ค่าเข้ากะ ค่าอาหารโอทีสำหรับบางกะ รองรับการหักเงินตามอัตราที่กำหนดกรณีขาดไม่ลางาน

ระบบคำนวณค่าแรงพนักงาน (Payroll) ประกอบด้วย

     –   รายงานด้านใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) พร้อมคำนวณ ภาษี   ประกันสังคม เงินสะสม ชำระคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยอัตโนมัติ รายงาน ทะเบียนการจ่าย แบบแยก ตามแผนก แยกตาม ศูนย์ต้นทุน        แยกตามการรับค่าแรงเงินสด หรือผ่านธนาคาร แบบแสดงรายละเอียด และแบบสรุปรวม

–   รายได้/รายหักอื่น สามารถตั้งเพิ่มเติมได้อย่างไม่จำกัด เงินกู้ยืม ได้หลายครั้ง และตั้งได้ว่ารายได้ รายหักชนิดต่างๆนี้นำไปคำนวณภาษี ประกันสังคมหรือไม่

–    ตั้งงวดการจ่ายเงินได้หลายแบบต่างกัน มีจำนวนงวดการจ่ายต่อเดือน ต่างกัน ตามประเภทพนักงาน โดยสามารถตั้งประเภทพนักงานเพิ่มเติมได้ และในงวดการจ่ายหนึ่งๆสามารถกำหนด ช่วงวันที่ คิดวันทำงาน วันขาดงาน และชั่วโมงการทำล่วงเวลาต่างกันได้ ช่วยให้บริหารการจ่ายค่าแรงได้มีประสิทธิภาพ

–   รายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม กองทุนสะสม  กองทุนเงินทดแทน และภงด 1 ภงด 1 ก.  ภงด 91 พร้อม การส่งเป็นแผนดิสก์ และแนบไฟล์ส่งทางอินเตอร์เนต หนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย

 • คำนวณเบี้ยขยัน แบบคงที่/สะสมเพิ่มได้ มาสายหักค่าแรงแบบจำนวนเท่าของค่าแรงต่อนาที หรือ จำนวนบาทต่อนาที โดยกำหนดได้เป็นรายบุคคล และกำหนชนิดการลาที่ยังคงคำนวณเบี้ยขยันให้ และให้คำนวณเป็นงวด หรือเป็นเดือนได้ คำนวณค่าเข้ากะ
 • ประเภทพนักงานทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายเหมา สามารถเพิ่มประเภทพนักงานได้ไม่จำกัด เพื่อให้มีงวดการจ่ายเงินที่ต่างกัน งวดการจ่ายเงินที่คร่อมเดือน คร่อมปี สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้  หรือขึ้นงวดของปีใหม่ได้ โดยที่ปีเก่ายังปิดไม่เสร็จสิ้น
 • รองรับข้อมูลสะสม ยกมา สำหรับพนักงานที่เข้าทำงานระหว่างปี หรือเริ่มระบบระหว่างปี และข้อมูลเพื่อหักค่าลดหย่อนภาษี ทั้งรายได้สะสม ภาษีสะสม ประกันสังคมสะสม เงินกองทุนสะสม  เบี้ยประกันชิวิต เงินกู้ยืมธนาคาร เพื่อที่อยู่อาศัย จำนวนบุตร ขาดงานสะสม  ข้อมูลคู่สมรส ชื่อที่อยู่  เลขที่บัตรประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ประวัติค่าแรงค่าจ้าง วันที่ปรับค่าแรงค่าจ้าง ซึ่งนอกจากนำมาใช้ออกรายงานแล้ว ยังนำมาใช้คำนวณกรณีนำข้อมูลเก่านำคำนวณด้วย ทำให้สามารถคำนวณการปรับค่าแรงระหว่างงวดได้
 • ตารางคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเงื่อนไขการหักค่าลดหย่อน อัตราส่งเงินสมทบประกันสังคม ซึ่งสามารถแก้ไขเองได้ตามการเปลี่ยนแปลง
 • จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร แบบ ดิสก์เก็ต หรือไฟล์ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกธนาคาร
 • รองรับการคำนวณค่าแรงแยกจากระบบบันทึกเวลา เพื่อช่วยให้การเริ่มทั้งสองระบบพร้อมกัน เป็นไปได้โดยง่าย โดยใช้ทดสอบการใช้เครื่องบันทึกเวลา ขณะที่ใช้ Payroll ระบบใหม่ด้วย
 • รายงานการจ่ายค่าแรงหลากลายรูปแบบ โดยรายงานมีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งสรุปการจ่ายรายบุคคล สรุปตามแผนก และสลิปค่าแรง แยกได้ทั้งตามแผนก ประเภทพนักงาน การรับค่าแรงเป็นเงินสด หรือผ่านธนาคาร
 • มีรายงานเปรียบเทียบ เพื่อช่วยวิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งก่อนคำนวณค่าแรง ให้พนักงานตรวจสอบก่อน ,ภายหลังคำนวณค่าแรง เช่น รายงานเปรียบเทียบระหว่างเดือน ,รายงาน ตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณประกันสังคม ภาษี รายงานเปรียบเทียบยอดสะสม ภงด 1 และ ภงด 1 ก. เพื่อให้แผนกการเงินตรวจสอบ

พร้อมโปรแกรมเสริม

ทั้งการลา Online การขออนุมัติการลาผ่านระบบ สำหรับอำนวยความสะดวกให้พนักงาน

ระบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพและการใช้บริการในห้องพยาบาลของพนักงานสำหรับโรงงานขนาดใหญ่

ระบบคำนวณค่าแรงผลิตแบบรายชิ้นสำหรับโรงงานที่จ่ายค่าแรงแบบรายชิ้น

คุณอาจจะชื่นชอบ…